עובד די-טק במהלך איתור תשתיות בשטח

הליך ביצוע סקר

הליך לביצוע סקר תשתיות תת-קרקעיות מבוצע ברצף הבא:

 1. פניה לרשויות, גופים פרטיים ובעלי תשתיות בקרקע, לצורך איסוף מידע קיים אודות התשתיות שבבעלותם ולקבלת היתרים כדין עבור ביצוע הסקר.
  • הכנת קבצים והפקת תכניות במח' ה- CAD עבור הפניה, תוך התאמה מלאה למערכות המידע אצל בעלי התשתיות והרשויות המקומיות.
  • הפצת הבקשה לכלל הגורמים הנדרשים וניהול הליך רישוי מתאים עד לקבלת כלל ההיתרים הנדרשים עפ"י חוק לצורך ביצוע הסקר, (היתרי חפירה).
  • תכנון הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע עבודות בתחום המיסעות (כביש) ובהתאם היתר משטרה מתאים, (עפ"י הצורך).
 2. איתור תשתיות וסימונן על פני השטח באמצעות ציוד אלקטרומגנטי ייעודי.
  • התחברות לכלל התשתיות הנראות בשטח (כל אלמנט בנפרד), לצורך סימונן על פני הקרקע בצבע ויתדות (תלוי תנאי השטח).
  • הפעלת GPR (ראדאר חודר קרקע) לצורך איתור וסימון תשתיות אל-מתכתיות.
 3. חישוף תשתיות ע"י מערכת שאיבת עפר ללא הרס:
  • ביצוע חישוף (גישוש פיזי) לתשתיות מתכתיות ואל מתכתיות לצורך אימות נתוני האיתור קביעת קוטר הצנרת / רוחב רצועת תשתית ושלילת סטיית תקן הקיימת באיתור.
 4. מדידת ממצאי הסקר ע"י מודדים מוסמכים:
  • מתן הנחיות מדידה למודדים מוסמכים ע"י סוקרי החברה לצורך איסוף מדויק של המידע שעלה משלב הסקר כולל הצלבת המידע מבעלי התשתיות.
 5. שרטוט והפקת תכניות עדות (AS-MADE):
  • העברת הנתונים שנאספו ע"י המודדים למחלקת ה- CAD לצורך ביצוע התוויה ושרטוט המייצרים תכנית עדות (AS-MADE).
  • ביצוע בקרה והגהה לתכניות ע"י הסוקר האחראי כולל הטמעת מידע מוקדם עפ"י הצורך וביצוע שיפורים ותיקונים סופיים.
 6. הפקת תכניות עדות סופית ומוגשים קבצי DWG, PLT, PDF למזמין.