חישוף צינורות תשתית ללא הרס

חישוף תשתיות ללא הרס

שירות ייחודי זה, משלים את מכלול שירותי החברה ומאפשר קליטת מידע איכותי ומלא לסקר התשתיות עוד בשלב התכנון. חישוף תשתיות מבוצע על ידי ציוד מיוחד ויעודי, המשמש כמערכת שאיבת עפר. החישוף באמצעות שאיבת העפר, בטוח, מהיר ומבטל את הצורך בחפירה ידנית או חפירת מחפרון / ציוד הנדסי.

חישוף תשתיות, המוכר גם כ"גישוש פיזי", מבוצע לצורך אימות מיקומן של התשתיות שאותרו אלקטרונית ומשמש עבור קביעת קוטרן של הצנרות או רוחבן של רצועות התשתית. נתונים אלו אינם ניתן לקליטה בדרך אחרת.

היתרונות הבולטים בשיטת השאיבה לחישוף תשתיות הינם:

  • מזעור מוחלט של הסיכוי והסיכון לפגיעה בתשתיות תוך ביצוע החישוף.
  • צמצום משמעותי של הנזק הסביבתי בנקודת החישוף.
  • צמצום שטח העבודה וההפרעה למשתמשים בדרך.
  • איסוף החומר שנשאב אל מיכל סגור ואטום ופינויו מאתר העבודה עפ"י הצורך.
  • קיצור זמן ביצוע החישוף עד כרבע מהזמן המקובל.
  • ניידות וזמינות, התורמים לגידול בהספק העבודה וצמצום משמעותי בעלויות העבודה.

בעלי תשתיות רבים במשק הישראלי כמו בעולם המערבי, אינם מאפשרים עוד ביצוע עבודות בסמוך למערכות קיימות ופעילות אלא בהפעלת מערכות שאיבת עפר ייעודיות.

די-טק תשתיות בע"מ הינה החלוצה בתחום והחלה בהפעלת השיטה בשנת 2007.