תכנון קידוחים אופקיים HDD

תכנון קידוחים אופקיים HDD

תכנון קידוחים אופקיים הנשען על מידע איכותי ואמין, מאפשר ביצוע עבודות ללא נזקים ובהתאם ליכולות ציוד הקידוח ודרישות

הלקוח.

התכנון נעשה על ידי קודחים בעלי נסיון רב, המודעים למגבלות הקיימות ומאזנים בין תנאי השטח, צרכי המזמין ויכולות ציוד הקידוח.

המוצר המוגש ללקוח הינו תכנית קידוחים הכוללת סקר תשתיות תת"ק וחתך לאורך, מפורט ומקצועי המתאר את כל שלבי הקידוח.

תכנון נכון, המתחשב במגבלות הקיימות ובדרישות המזמין, מאפשר ללקוח ולקודח ביצוע ללא תקלות ושינויים במהלך העבודה.

די-טק תשתיות מספקת ללקוחותיה פתרון איכותי המאפשר לפיקוח לבצע עבודה רצינית בבחינת הצלחת הקידוח אל מול תכנון.