דיטקטור לאיתור תשתיות מתכתיות

דיטקטור

ציוד ייעודי זה, משמש את די-טק תשתיות לאיתור וסימון תשתיות מתכתיות, מוליכות.

הציוד מורכב ממשדר ומקלט המאפשרים בניית שדה מגנטי בתדר ועוצמה מוכוונים ונשלטים וקליטתו לצורך קבלת מידע מדויק ואיכותי אודות מיקומן ועומקן של התשתיות התת-קרקעיות.

ציוד זה הינו הנפוץ ביותר בעולם ובארץ ובאמצעותו מתבצעת מירב עבודת האיתור.

לפרטים נוספים אודות הציוד