צוות די-טק בשטח

קליטת תשתיות למערכות GIS

קליטה וארגון של מסדי נתונים אודות התשתיות התת-קרקעיות תוך ביצוע סקרי שטח מקיפים ושימוש מתקדם בתוכנות מדידה, קליטה ומחשוב ייעודיות המובילות בשוק מבית ESRI העולמית – ArcView.

צוותי החברה קולטים בזמן אמת מידע תשתיתי באמצעות ציוד מדידה המחובר לחומרה ותוכנות GIS ייעודיות.

קליטת הנתונים וייצור קבצים מלאים הכוללים את כלל הנתונים הנדרשים למערכת ה GIS בזמן אמת, מקצרת משמעותית את היכולת להגשת תוצרים ומונעת תקלות בהכנת התוצרים בעבודת המשרד.
למעשה, שיטת עבודה זו מייתרת כמעט לחלוטין את עבודת המשרד לצורך הכנת הקבצים מתוך חומר רב שנאסף בשטח.
קבצי המדידה והעבודה הממוחשבים נסגרים בזמן אמת בשטח ונשלחים למשרד כמושלמים לצורך העברתם ללקוח ולקליטה במערכות ה GIS.

שימוש במערכות ESRI , מאפשרת עדכון נתונים ומתן מענה מקצועי לחומר המגיע מהשטח לרבות ביצוע המרות לקבצי CAD המשמרים מחד את תבנית קליטת הנתונים מהליך איסוף המידע ומאידך מספקים מענה לצרכי התכנון בתוכנות Autodesk.