מסמכי רישוי

תאום הנדסי ורישוי עבודות לסקרי קרקע וקידוחי ניסיון

די-טק תשתיות, פועלת במהלך השנתיים האחרונות עבור זכיין התכנון והקמת התחנות התת קרקעיות לאורך פרויקט הרכבת הקלה בקו האדום. לצורך תכנון ביסוס התחנות התת"ק, נדרשים סקרי קרקע נרחבים הכוללים מאות קידוחי קרקע המאפשרים ניתוח וקביעת דרישות הביסוס. די-טק תשתיות פועלת מזה כשנתיים בשני פרויקטים נפרדים לאורך תחנות הקו האדום, בקביעת מיקומי הקידוחים ובביצוע הליכי תאום הנדסי מורכב בשטחים רוויי תשתיות קיימות עד להשגת אישור הנדסי ורישיון חפירה עבור ביצוע הקידוחים, אשר מבוצעים מידי לילה בערים תל אביב, רמת גן ובני ברק. ניסיונה של די-טק והתנהלותה היומיומית אל מול הרשויות ובעלי התשתיות במשק, היא שאפשרה לבצע מאות קידוחים לאורך הפרויקט בלוחות זמנים מהירים ביותר ותוך שמירה קפדנית על שלמותן של התשתיות הקיימות.