עובד די-טק במהלך איתור תשתיות בשטח

שאלות ותשובות

מהו רישוי עבודות ?

די-טק תשתיות פועלת עפ"י דין ולכן, כל עבודות החברה מבוצעות לאחר שבוצע הליך רישוי כנדרש.
החוק מחייב פניה לכלל בעלי התשתיות והרשויות הנדרשות שבשטחם מתבצעת עבודה לצורך קבלת היתר / רישיון עבודה (היתר חפירה).
הפניה לגורמים הנדרשים מלווה בתכניות הנדסיות המתארות את שנדרש לבצע, זאת כדי שיוכלו לבצע בדיקה אודות הנדרש לביצוע אל מול התשתיות הקיימות או העתידיות (מתוכננות).
הליך הרישוי מורכב ודינמי בכפוף לאופיין של העבודות הנדרשות ומיקומן.
די-טק תשתיות מנהלת מחלקה ייעודית שתפקידה לבצע הליך זה הן עבור פעילות החברה והן עבור גורמי חוץ.
חברות משקיעות משאבים רבים בניסיון להשגת תיקי רישוי עבור עבודותיהם השוטפות. לקוחותינו למדו ליהנות משירות מקצועי מהיר ויעיל המאפשר ריכוז מאמצים בביצוע עבודות התשתית ומשאירים למחלקה את הטיפול בהליך הרישוי המקדים.

מהו "GPR" ראדאר חודר קרקע?

רדאר חודר קרקע, המוכר גם בשמו המקצועי GPR, הנו ציוד אלקטרומגנטי יעודי בלתי פולשני היעיל ביותר למיפוי מפורט של החלק הרדוד של תת הקרקע.
הראדאר משדר גלים אלקטרומגנטיים לתת הקרקע ומקבל החזרים משכבות הקרקע ואובייקטים (תשתיות) שונים הקיימים בקרקע.
די-טק תשתיות מפעילה ציוד זה לאיתור תשתיות אל-מתכתיות מזה עשור ולאורך השנים צברה את הניסיון הרב ביותר במשק לתחום התשתיות המורכבות שאינן מתכתיות.
ניסיון זה מוכח בעשרות פרויקטים בהם אימתה החברה את ממצאי הראדאר ע"י חישוף התשתית ווידוא פיזי ע"י מערכת שאיבת העפר שברשותה.
הראדאר קיים בשוק למגוון יישומים ומטרות. די-טק תשתיות מפעילה את הראדאר לתחום התשתיות בלבד ומספקת מוצר וודאי, זאת מתוך ניסיון רב בהפעלתו של הראדאר והכרה במגבלותיו.
מידע המוגש ללקוח שאינו כולל ווידוא פיזי, אינו שלם ולפעמים איננו איכותי כלל ומשום כך, די-טק תשתיות איננה מספקת מוצר שאינו כולל חישוף פיזי (ככל שמדובר בתשתיות אל-מתכתיות).

מהו המוצר המוגש ללקוח ?

די-טק תשתיות מגישה ללקוח קבצי AUTOCAD בפורמט (DWG – PLT – PDF) אשר מעובדים במשרדי החברה ע"י מח' ה- CAD.
בנוסף, מפיקה החברה סט תכניות עדות חתומות ע"י מודד מוסמך בקנ"מ 1:250 או 1:100 (נקבע עפ"י כמות המידע ושנמדד וצפיפות התשתיות הקיימות בשטח הסקר).
איפיון סוג התשתית מצויין בשכבה הקרויה על שמו ובצבע ברור, בכל נקודת מדידה מצויין רום מפלס הקרקע, רום התשתית כפי שאותרה ונחשפה ורום תחתית התשתית באם בוצע חישוף.
קבצי המיפוי בנויים בשיטה המאפשרת הפרדה בין סוגי התשתיות, כך מתאפשרת עבודת תכנון מהירה ופיצול המידע בין היועצים / המתכננים עפ"י תחום עיסוקם.
התוכניות והקבצים המוגשים בסיום פרויקט, משקפים את איכות העבודה ואת רמת הדיוק אליה אנו חותרים תמיד ללא פשרות, זאת כדי שהמתכנן יקבל את מירב הנתונים הניתנים לתעוד ותתאפשר עבודת תכנון איכותית ומהירה.

האם ניתן לאתר את כלל התשתיות התת-קרקעיות ?

איתור התשתיות מתבצע באמצעות ציוד אלקטרומגנטי ואלקטרואקוסטי יעודי המאפשר לזהות תדר / אותות המספקים חיווי קולי וויזואלי אודות מיקום ועומק התשתיות הקיימות.
תשתיות מתכתיות / מוליכות ניתנות לאיתור ע"י DETECTOR, משדר הבונה שדה מגנטי בתדר ועוצמה המוגדרים ונשלטים ע"י הסוקר, קליטת התדר מתקבלת במקלט אשר בעזרתו מבצע הסוקר סריקה לתא שטח הסקר. חיווי מציג לסוקר מידע אודות מיקום ועומק התשתית.
תשתיות אל-מתכתיות שאינן מוליכות מתחלקות לשני סוגים:
1. תשתיות אל מתכתיות פתוחות כגון מערכות ביוב וניקוז אשר ניתן לחדור אליהן בשוחות הביקורת המצויות לאורך הקו.
2. תשתיות אל-מתכתיות סגורות שלא ניתו לחדור לתוכן כגון קווי מים מפלסטיק וקווי סניקה (ביוב בלחץ המוזרם ע"י משאבות).
בתשתיות האל מתכתיות הפתוחות, ניתן להחדיר מוליך מתכתי אל תוך התשתיות כולל משדרים מסוגים שונים ולאתר את הקו.
באשר לתשתיות הסגורות אשר לא ניתן לחדור לתוכן, מתבצע האיתור ע"י מכ"ם חודר קרקע (GPR) ודיטקטון (DETECTON), ציוד איתור יעודי המאפשר קבלת חיווי באיכות משתנה אודות מיקומן ועומקן של התשתיות.
חשוב להבהיר כי כאשר מדובר באיתור תשתיות אל-מתכתיות סגורות, איכות המידע המתקבל משתנה ואינו חד משמעי, לכן די-טק תשתיות איננה מסתפקת במידע האלקטרוני אודות סוג התשתית הבעייתית אלא אם נחשפו ע"י מערכת שאיבת העפר לצורך אימות ווידוא מוחלט.

מהי רמת הדיוק בהצגת הנתונים ?

איתור התשתיות מתבצע ע"י ציוד יועדי המאפשר הצגת ממצאים ברמת דיוק גבוהה.
תיתכן סטיה של עד 30 ס"מ בתנוחה (X,Y) וסטיה של עד 20% בנתון העומק (Z).
אלו הנתונים ה"יבשים", ב95% מהמקרים קיימת סטיה של סנטימטרים בודדים.
ממצאי הסקר האלקטרומגנטי מסומנים פיזית על פני הקרקע ומייד לאחר מכן מתועדים ע"י מודד מוסמך בליווי צמוד ובהנחיית הסוקר.
המשתנים הגורמים לסטיות הינם ריבוי תשתיות וסמיכותם לתשתית הנדרשת לאיתור, עומק התשתית, גילה (איכות מוליכות הקו) וכד'.

מהו חישוף תשתיות ?

די-טק תשתיות בע"מ מפעילה מערכות שאיבת עפר יעודיות מבית חברת DITCH WITCH האמריקאית וכן מחפרי שאיבה ציקלוניים "BRUTUS", המבצעים כרייה וחישוף (גישוש) פיזי לצורך אימות ויזואלי למיקום קוטר ועומק התשתית שאותרה באופן אלקטרוני.
כרייה וחישוף התשתיות מבוצע בשיטה של שאיבה ציקלונית המפנה את חומר הקרקע מעל התשתית הקיימת ומאפשר עבודה נקיה, מהירה ובטיחותית מאין כמוה.
חשוב לציין כי מחפרי השאיבה ומערכת שאיבת העפר הינם כלים הנדסיים יעודיים המיועדים לביצוע עבודות גישושים ואינם מסוגל להסב נזק לתשתיות הקיימות.