איתור תשתיות אל-מתכתיות באמצעות רדאר

GPR – ראדאר חודר קרקע

ציוד ייעודי זה מבית חברת DITCH WITCH האמריקאית בשיתוף עם חב' IDS  האיטלקית, משמש את די-טק תשתיות לאיתור תשתיות אל-מתכתיות שאינן מוליכות כגון: פלסטיק, אסבסט, בטון וכד'.

הראדאר הינו האמצעי היעיל ביותר לאיתור תשתיות שאינן מתכתיות. הראדאר משדר גלים אלקטרומגנטיים אל הקרקע ומקבל החזרים משכבות הקרקע השונות ומאובייקטים הטמונים בקרקע הנתונים מתורגמים בזמן אמת ע"ג תוכנה ייעודית.

ה- GPR כולל שתי אנטנות בתדרים של   250 MHz + 700 MHz, הפועלות בו זמנית ומאפשרות סריקה בשני מימדי עומק, סריקה בשני מימדים בו זמנית, מאפשרת ניתוח איכותי ומהיר לממצאים בזמן אמת.

לפרטים נוספים אודות הציוד