MAG 5S

דיטקטור – MAG 5S

מקלט ייעודי זה משמש את די-טק תשתיות עבור איתור משדר תת-קרקעי ייעודי (BEACON) המושחל בצנרת ריקה. המקלט מספק נתונים מדויקים אודות מיקום המשדר בכל רגע נתון ואף אודות זוויות התשתית ביחס לפני הקרקע.

לפרטים נוספים