איתור שוחות קבורות בשטח

איתור שוחות קבורות

איתור מיקום השוחה לעומק של עד – 4 מטר מתחת לפני הקרקע, בעזרת ציוד יעודי.

שירות זה מהווה פתרון אמיתי לנושא איתור מכסים של שוחות קבורות, צינורות מים, מגופים, קווי דלק מחברי ברזל בצינורות פלסטיק, ועוד. השירות ניתן במסגרת מכלול יכולות האיתור בפרויקטים לסקרי תשתיות וכפתרון בעיה נקודתית ובודדת. שירותי החברה מאפשרים חישוף השוחה לצורך הגבהתה ופילוסה ע"י מערכת שאיבת העפר תוך דגש על נזק סביבתי מינימלי.