איתור תשתיות אל-מתכתיות באמצעות רדאר

איתור תשתיות אל-מתכתיות

ראדאר חודר קרקע (Ground Penetrating Radar GPR)

טכנולוגיה ייעודית זו, מהווה אמצעי נוסף המשמש את החברה לאיתור תשתיות אל-מתכתיות, (אסבסט, בטון ופלסטיק).איתור התשתיות, תוך "שיקוף" הקרקע, משלים את יכולות איסוף הנתונים, ומהווה אמצעי נוסף לאיתור תשתיות, אשר מידע לגביהן לא קיים כלל. רדאר חודר קרקע, הוא האמצעי היחידי היעיל ביותר למיפוי מפורט של תת-הקרקע. הראדאר משדר גלים אלקטרומגנטיים לתת-הקרקע וקולט החזרים מאובייקטים ושינויים הקיימים בקרקע. ניתוח הנתונים מאפשר זיהוי תשתיות ואובייקטים רציפים שלא ניתנים לאיתור בשל היותם אל-מתכתית ולא מוליכים.

דיטקטון – Detecton

הדיטקטון מצטרף למגוון המכשירים המוכרים ובשונה מהם משדר פולס מגנטי על נוזל. כך ניתן לאתר מיקומה של תשתית אל- מתכתית כגון: אסבסט, בטון ופלסטיק ובתנאי שקיים נוזל בתשתית. די-טק תשתיות עושה שימוש בציוד במקביל לעבודת ה- GPR.