חישוף שורשי עצים לקראת העתקה

חישוף שורשים להעתקת עצים

שירות ייחודי זה, מעמיד לרשות לקוחות החברה, אפשרות לחישוף וחיתוך מקצועי ומחושב של שורשי עצים המיועדים לשימור או העתקה. עבודות המבוצעות לשם פיתוח תשתיות, דורשות לעתים העתקת עצים באופן יזום ומתוכנן, פעמים רבות  שורשי העצים, הנדרשים להעתקה, שזורים סביב התשתיות הקיימות בשטח. עבודת חישוף השורשים מתבצעת על ידי מערכת שאיבת עפר ייעודית, ללא פגיעה הן בשורשי העץ והן בתשתיות המצויות סביב. חפירה בעזרת כלי מכני הנדסי ושליפת העץ עלולות להעמיד בסיכון את התשתיות הממוקמות בסביבת העצים ואת העץ עצמו, בהקלטות מחודשת.

די-טק תשתיות מציעה פתרון מקצועי ובטוח המצמצם את האפשרות לנזק ולמפגעים,

לפרטים נוספים והזמנת סיור בשטח צור קשר עמנו.