תהליך מיפוי תשתיות

מדידה ומיפוי תשתיות

פעילותה השוטפת של די-טק תשתיות בתחום מיפוי תשתיות תת קרקעיות והפקת תכניות עדות, (AS-MADE), מבוצעת ע"י מודדים מוסמכים בעלי ניסיון רב הפועלים בשת"פ יומיומי לאורך שנים רבות ובהנחיה מלאה של סוקרי החברה.

מדידת התשתיות משורטטת בתוכנת "אוטוקאד" של חברת AUTODESK בקנ"מ של 1:250 / 1:100, המאפשר פירוט מקסימאלי אודות ממצאי הסקר. כל שכבת תשתית מאופיינת בסימן זיהוי ובצבע מתאים המאפשר שליטה במידע המוצג בשרטוט ונוחה לתפעול עבור יועצים ומתכננים.

עבודות המדידה, מבוצעות עפ"י תקנות המדידה המקובלות בענף ומותאמות לצרכי המזמין ויועציו.

די-טק תשתיות שמה דגש למתן הנחיות ברורות ומתאימות למודדים הפועלים עימה ומטעמה לאורך שנים רבות, זאת על מנת שממצאי הסקר ותוצריו, יתאמו  בשלמות לנתונים שעלו משלב איתור וסימון התשתיות בשטח.

תדירות ושילוב פעילותו של צוות המדידה במהלך ביצוע הסקר, מותנה בסוג ושטח העבודות ומתייחס להנחיות בטיחות, מגבלות ומשתנים נוספים כגון שטח אורבני רווי תשתיות או שטח פתוח אשר התשתיות בו מאופיינות כעורקים ראשיים, עבודה בתחום מיסעות (כבישים פעילים), מסילות רכבת ומסלולי המראת מטוסים.

הדרך המקצועית והנכונה ביותר לביצוע סקר למיפוי תשתיות תת קרקעיות, הוא איתור תשתיות וסימון כלל התשתיות בשטח הנדרש, כולל בחינת מידע מוקדם וביצוע בדיקות עם מעלי התשתיות וסיורי שטח ככל שנדרש לצורך השלמת כלל המידע הנחוץ למדידה, רק לאחר מכן מדידה לאיסוף כלל הממצאים כאשר "התמונה המלאה"  אודות המשק התת קרקעי נכונה ונבדקה כראוי.

פעילות מודד בשטח אורבני ורווי תשתיות מסוגים שונים לאיסוף ממצאי הסקר "און ליין" בזמן אמת ובצמוד לסוקר- מאתר התשתיות, עלול להציף מידע חלקי ושגוי שאינו נכון ולא נבדק לעומק או הוצלב אל מול מידע קיים או אומת ככזה שאיננו נובע מכשלים טכניים מקומיים כגון השראות מגנטית בין תשתיות או הפרעות קליטה נקודתיות ובכך, ליצור מצג שווא אודות מיפוי התשתיות בשטח הסקר.

**לעיתים, ההחלטה לשלב את פעילות המודד בחלק משלבי הסקר ולא בכלל ימי האיתור ובצמוד לפעילות סוקר, איננה נובעת משיקולים כלכליים אלא משיקולים מקצועיים בלבד !

**סוקר מקצועי האחראי להנחות מודד מוסמך לביצוע מדידת תשתיות תת קרקעיות, מבצע בדיקה נוספת להשלמת מידע חסר וסימנים שחלילה נעלמו במהלך הסקר טרם ביצוע המדידה !

בשלב עבודת מחלקת ה- CAD להכנת התכניות ולאחר שרטוט כלל המידע שנאסף מהשטח בהנחיית הסוקר, מתבצע שלב ההגהה ובקרת הנתונים טרם הגשתם ללקוח.

בשלב זה, על הסוקר לבצע בדיקה נוספת לנכונות אופן השרטוט והמידע המוצג בו ובמידת הצורך, להורות על שילוב "מידע מוקדם" שנתקבל ע"י בעלי התשתיות בשלב רישוי ותאום העבודות, אשר מסיבות כלשהן לא אותר ונמדד בשטח אך דרוש להצגה ובחינת היועצים אל מול בעלי התשתיות והמזמין.

בסיום הפקת תכנית עדות (AS-MADE), מודד הפרויקט מאשר בחתימתו את התכניות המוגשות ללקוח.