פריסת שוחות תקשורת על ידי צוות די-טק

פריסת שוחות תקשורת

די-טק תשתיות מספקת מוצר זה, כהשלמה לכלל המידע המועבר למזמין ועפ"י הנחיה מראש.

ביצוע מדידת חלל פנים תאי התקשורת, מאפשר למתכננים ולבעלי התשתיות, נקודת מבט נוספת איכותית ואמיתית אודות האפשרויות הקיימות במרחב התכנוני.

די-טק תשתיות מבצעת את המדידה תוך שמירה קפדנית על כללי הבטיחות הנדרשים.

עובדי החברה מוסמכים לביצוע עבודות בגובה ובחללים מוקפים, מצוידים בגלאי גזים וציוד חילוץ מתאים לעבודות מסוג זה.

מדידת תאי התקשורת עורכת זמן לא מבוטל במהלכו שוהים עובדי החברה בחלל התאים ואוספים את כלל המידע הדרוש כדי לייצר תכנית פרט מתאימה.

לאחר עבודת השטח, מבוצעת עבודת שרטוט במחלקת ה-CAD עד לכדי יצירת פרטי השוחות כולל התאמתם לתכניות מיפוי התשתיות.

דוגמא לפריסת שוחות