ביקון Echo-ST

ביקון – BEACON Echo-ST

משדר ייעודי זה, משמש את די-טק תשתיות עבור איתור צנרות ריקות בעומקים של עד 18 מטר מפני הקרקע. המשדר מושחל בצנרת ולמעשה מתחקה אחר תוואי הצנרת כפי שזו הונחה בקרקע ומספק נתונים מדויקים אודות מיקום ועומק התשתית.

פתרון זה מאפשר איתור איכותי בכל הקשור עם תשתיות שהונחו בקידוחים אופקיים – HDD.