איתור שוחות קבורות בשטח

גלאי מתכות שוחות קבורות

ציוד ייעודי זה, משמש את די-טק תשתיות לאיתור וסימון אלמנטים קבורים כגון מכסים של שוחות מעבר, מגופי מים קבורים וקצוות שרוולים מפלדה.

הציוד קולט את השדה המגנטי הקיים באלמנטים הפרומגנטיים המתכתיים (ferromagnetic) ומספק מידע מדויק ואיכותי אודות מיקומם של האובייקטים הנסתרים בעומקים של עד 4 מ'.

לפרטים נוספים אודות הציוד