איתור תשתיות בשטח

איתור תשתיות מתכתיות

איתור תשתיות, הינו גילוי, זיהוי וסימון מיקום ועומק תשתית תת-קרקעיות ללא הרס, (X,Y,Z) בעזרת ציוד אלקטרומגנטי יעודי דיטקטור  (Detector) המורכב ממשדר ומקלט.

שיטת האיתור פועלת באופן הבא: משדר מיוחד המייצר שדה מגנטי בתדר ועוצמה מוכוונים, שולח את האות על גבי התשתית המתכתית בחיבור ישיר ו/או השראות. מקלט ייעודי המופעל ידנית ונע מעל פני הקרקע, קולט את השדה המגנטי המיוצר ע"י המשדר ומספק חיווי קולי וויזואלי אודות מיקומה ועומקה של התשתית מפני הקרקע.

טווח הסטייה הקיים בשיטה זו, נע בין – 0 ל -30 ס"מ מקצה התשתית בציר ה – X/Y (במרחב), ונע בין-5% ל- 20% בציר ה- Z (עומק).

להלן סוגי התשתיות הניתנות לאיתור ע"י הציוד בחלוקה לשתי קטגוריות:

  •         תשתיות כבילה: חשמל, טלפון, כבלים TV, סיבים אופטיים, תאורה, הארקה, פיקוד.
  •         צנרת: מים, גז, ביוב, ניקוז, דלק, חומרים מסוכנים, פוליאתילן, P.V.C (תשתיות אל-מתכתיות פתוחות בלבד בהשחלת משדרים ומוליכים).